Kontaktujte nás

+41 (0)76 456 78 90

Pošlite nám email!

Vaše údaje:

Správa:

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Zdravotné poistenie Ponuka

Osobné údaje:

Ste aktuálne poistený (Krankenkasse)?

Vyberte si Franchise | Rizikovú spoluúčasť

Chcete sa poistiť aj proti úrazu?

Vyberte si model poistenia

Vyberte si pripoistenie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vozidla Ponuka

Osobné údaje

Máte aktuálne poistené vozidlo?

Údaje vozidla

Vozidlo na lízing?

Typ požadovaného poistenia

Požadované krytie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie nehnuteľnosti Ponuka

Your house:

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Životné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Vaše údaje:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Cestovné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.
3 mesiace ago · by · 0 comments

Ak ste nezaopatrený rodinný príslušník, musíte sa odhlásiť zo slovenskej zdravotnej poisťovne

Za prácou do Švajčiarska vycestovalo už mnoho Slovákov. Niektorí z nich sa však rozhodli, že v krajine helvétskeho kríža si iba zarobia a vrátia sa späť pod Tatry.

Takýto model je často spojený s tým, že jeden z manželov ostane na Slovensku. Buď kvôli deťom alebo sa vo Švajčiarsku nevedia uplatniť obaja.

Povolenie na pobyt a pracovná zmluva vo Švajčiarsku znamená automaticky, až na výnimky, aj švajčiarske zdravotné poistenie. Keďže žiadna osoba nemôže byť poistená v dvoch štátoch, na Slovensku sa samozrejme musí daná osoba zo zdravotnej poisťovne odhlásiť.

Ak však takáto osoba na Slovensku zanecháva nazaopatreného rodinného príslušníka, musí sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásiť aj tento príslušník, pretože sa naňho vzťahuje sociálne a zdravotné poistenie štátu, v ktorom pracuje člen rodiny.

Nezaopatrený rodinný príslušník je:

  • nezaopatrené dieťa,
  • manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
  • manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
  • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
  • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
  • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
  • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom
  • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je nezaopatrené dieťa.

Ak teda aj vy pracujete vo Švajčiarsku a máte na Slovensku nazaopatreného rodinného príslušníka alebo príslušníkov, máte povinnosť ich nahlásiť do sociálneho a zdravotného poistenia vo Švajčiarsku.

Ak sa chcete držať striktne zákona a máte v úmysle aj naďalej fungovať modelom dochádzania za rodinou, nezaopatreným rodinným príslušníkom na Slovensku, ale aj vám, určite pomôže vystavenie prenosného dokumentu S1 (starý E106).

Ten vám a vašim nazaopatreným rodinným príslušníkom dáva nárok na zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku a náklady za vás si zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorú si vyberiete, bude refundovať v zdravotnej poisťovni vo Švajčiarsku.

Na tento prenosný dokument potrebujete mať trvalý pobyt na Slovensku, v ktorom musíte aj skutočne bývať.

Vystavený prenosný dokument S1 zo švajčiarkej zdravotnej poisťovne musíte doručiť do zdravotnej poisťovne na Slovensku, ktorá vás zaregistruje, potvrdí vám formulár a vydá preukaz poistenca so skratkou EU.

Takýto preukaz môžete používať iba u svojho lekára na území Slovenskej republiky.

Comments

Comments are closed.

Poistenie pre celú rodinu

Stojím pri vás

Od služieb po poradenstvo.
Kontaktujte ma!

Tomas Kralik

VS Constulting
Ida- Sträuli- Strasse 39
8409 Winterthur

Kontaktné informácie

E-mail: info[zav.]tomaskralik.ch

Kontaktujte ma!

+41 (0)78 219 24 42

Pracovný čas
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00