Kontaktujte nás

+41 (0)76 456 78 90

Pošlite nám email!

Vaše údaje:

Správa:

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Zdravotné poistenie Ponuka

Osobné údaje:

Ste aktuálne poistený (Krankenkasse)?

Vyberte si Franchise | Rizikovú spoluúčasť

Chcete sa poistiť aj proti úrazu?

Vyberte si model poistenia

Vyberte si pripoistenie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vozidla Ponuka

Osobné údaje

Máte aktuálne poistené vozidlo?

Údaje vozidla

Vozidlo na lízing?

Typ požadovaného poistenia

Požadované krytie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie nehnuteľnosti Ponuka

Your house:

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Životné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Vaše údaje:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Cestovné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vo Švajčiarsku

Poistenie

Švajčiarsko nie je len krajina syra, čokolády, najkvalitnejších hodín, či krásnej prírody, ale aj krajina poistenia.
Samotní Švajčiari majú vyhradené mesačne výdavky na poistenie ich bezpečného života v priemere od 15 do 25 % z ich príjmov.
Vo Švajčiarsku si môžete a viete poistiť úplne všetko. Nastavenie poistných produktov je jedna z najkomplikovanejších situácií, ktoré vás vo Švajčiarsku čakajú, a preto je určite vhodné, sa poradiť s profesionálom v tejto oblasti.

Kontaktujte ma!

Zdravotné poistenie

Základné zdravotné poistenie | Krankenversicherung (KVG)
Povinné základné zdravotné poistenie pokrýva vo Švajčiarsku poistené plnenie pre prípad choroby, úrazu a materstva. Povinnosť uzatvoriť zmluvu na základné zdravotné poistenie majú všetky osoby s akýmkoľvek bydliskom vo Švajčiarsku.
Za platenie poistného je zodpovedný poistenec sám. Výška poistného je závislá od piosťovne, zvoleného franchise, miesta bydliska a veku poisteného a od mnoho ďalších faktorov, čiže ide o zložitý výpočet.
Franchise je suma, ktorú si poistenec trúfa za jeden rok zaplatiť za zdravotnú starostlivosť z vlastného vrecka. Poistenec si môže zvoliť výšku franchise od 300 do 2500 (CHF). Čím vyššiu franchise si poistenec zvolí, tým nižšie poistné mesačne platí.
Ak v danom roku poistenec dosiahne výdavky na zdravotnú starostlivosť vo výške zvoleného franchise, potom platí už iba 10 % z ďalších nákladov na zdravotnú starostlivosť. Maximálna suma 10 % spoluúčasti na jeden rok je 700 CHF.
Ak teda poistenec v danom roku dosiahne výdavky vo výške zvoleného franchise, a potom jeho výdavky na 10 % spoluúčasti dostiahne 700 CHF, poistenec má od tej chvíle už základnú zdravotnú starostlivosť zadarmo.

Zdravotné pripoistenie | Zusatzversicherung (VVG)
Zdravotné pripoistenie kryje náklady na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená vôbec alebo iba čiastočne povinným základným poistením.
Toto poistenie vám napríklad pomôže pri úhrade nových okuliarov alebo kontaktných šošoviek, či vám dopraje vyšší nemocničný štandard. Takisto je vhodným riešením pre špecifické situácie, ktoré môžu nastať z dôvodu zložitého švajčiarskeho systému založeného na regionálnych a kantonálnych rozdielov.
Výhody zdravotného pripoistenia využíva aktuálne približne 50 % švajčiarskej populácie.

Ponuka od individuálne

Poistenie vozidla

Poistenie auta | Autoversicherung

Povinné positenie automobilu (Autohaftpflicht)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú automobilom je vo Švajčiarsku vyžadované zákonom presne tak ako na Slovensku (PZP). Povinné poistenie automobilu je preto nevyhnutnou podmienkou registrácie vozidla. Toto poistenie vám zabezpečí úhradu škody tretej osobe v prípade, že vedením automonilu spôsobíte nehodu. Náklady môžu pokrývať opravy, úrazy, ale aj následné dodatočné iné plnenie vyplývajúce z nehody.

Havaríjné poistenie automobilu (Kaskoversicherung)
Havaríjné poistenie automobilu sa rozdeľuje na čiastočné havaríjné poistenie (Teilkasko) a plné havaríjné poistenie (Vollkasko). Je len na vašom rozhodnutí, ktoré konkrétne poistné udalosti preferujete alebo sa rozhodnete ísť do plného poistenia, kde máte poistené úplne všetko.

Ponuka od individuálne

Životné poistenie

Životné poistenie | Lebensversicherung
Vo Švajčiarsku sa pod pojmom životné poistenie rozumie 3 pilier dôchodkového poistenia. Rozdeľuje sa na termínované, čiže 3a pilier a kapitálové poistenie, čiže 3b pilier. Termínované poistenie je poistením v prípade úmrtia, zdravotného poistihnutia alebo invalidity a kapitálové poistenie sa používa ako súkromné dôchodkové poistenie.

Výhody termínovaného poistenia sú, že si ho môžete odpočítať v daňovom priznaní z dani z príjmov alebo časť použiť na nákup, či renováciu nehnuteľnosti.

Ponuka od 100 CHF/mes.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti | Privathaftpflichtversicherung

Toto poistenie je v drahom Švajčiarsku veľmi dôležité a v niektorých prípadoch povinne vyžadované. Ľudia ho poznajú aj pod prezývkou „poistka na blbosť“.

Ide o poistenie zodpovednosti za neúmyselnú škodu, ktorú spôsobíte tretím osobám. Či ste stratili kľúče a treba vymeniť celý zámok alebo ste niekoho zrazili na bicykli alebo ste vytopili suseda, či vaše dieťa pri hre poškodilo drahé auto, poistka kryje mnohé náklady spôsobenej škody až do výšky 5-miliónov CHF.

V poistke sú automatikcy zahrnuté škody, ktoré spôsobia tretím osobám vaši domáci zvierací miláčikovia. Toto poistenie sa kombinuje s poistením domácnosti, čo vám môže ušetriť 10 % nákladov.

Ponuka od 130 CHF/rok

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti | Haushaltversicherung
Tak ako zodpovednosť za škody, ktoré spôsobíte tretím osobám, poistiť si môžete aj škody, ktoré vzniknú v domácnosti vám. Poistenie zahŕňa vytopenie, požiar, prírodnú katastrofu, krádež a mnoho iných škodových udalostí.

Toto poistenie sa kombinuje s poistením zodpovednosti, čo vám môže ušetriť 10 % nákladov.

Ponuka od 250 CHF/rok

Právne poistenie

Právne poistenie | Rechtschutzversicherung
Poistenie právnej ochrany sa vo Švajčiarsku určite oplatí. Tak ako na Slovensku, ani vo Švajčiarsku niekedy mať pravdu nestačí. Musíte tú pravdu vedieť obhájiť a na to neraz potrebujete kvalité právne zastúpenie.

Právo je pre bežného človeka komplikovaná záležitosť, a keď sa má obhájiť v cudzom jazyku, je to komplikované o to viac. Preto je dôležité, aby ste mali istotu, že v prípade potreby občianskeho, trestného, finančného alebo pracovno právneho sporu, sa máte na koho vo Švajčiarsku obrátiť. Samozrejme to môžete urobiť aj bez poistenia, ale v tom prípade vás môže odradiť cena za právne služby, ktorá je vo Švajčiarsku naozaj extrémna.

Ponuka od 220 CHF/rok
Poistenie pre celú rodinu

Stojím pri vás

Od služieb po poradenstvo.
Kontaktujte ma!

Tomas Kralik

VS Constulting
Ida- Sträuli- Strasse 39
8409 Winterthur

Kontaktné informácie

E-mail: info[zav.]tomaskralik.ch

Kontaktujte ma!

+41 (0)78 219 24 42

Pracovný čas
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00