Kontaktujte nás

+41 (0)76 456 78 90

Pošlite nám email!

Vaše údaje:

Správa:

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Zdravotné poistenie Ponuka

Osobné údaje:

Ste aktuálne poistený (Krankenkasse)?

Vyberte si Franchise | Rizikovú spoluúčasť

Chcete sa poistiť aj proti úrazu?

Vyberte si model poistenia

Vyberte si pripoistenie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vozidla Ponuka

Osobné údaje

Máte aktuálne poistené vozidlo?

Údaje vozidla

Vozidlo na lízing?

Typ požadovaného poistenia

Požadované krytie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie nehnuteľnosti Ponuka

Your house:

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Životné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Vaše údaje:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Cestovné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.
3 roky ago · by · Komentáre vypnuté na Zníženie zdravotného poistenia vo Švajčiarsku

Zníženie zdravotného poistenia vo Švajčiarsku

Štát sa podieľa na platení poistného pre nízke príjmové skupiny formou príspevku k poistnému. Konkrétnu komunikáciu s poistencami a správu príspevkov majú na starosti jednotlivé kantóny. Štát im pre tento účel prispieva sumou vo výške 7,5 % hrubých nákladov na výkony zo sociálneho zdravotného poistenia, zvyšnú časť nákladov znášajú kantóny samotné. Spolková rada stanovuje presné rozdelenie štátneho príspevku medzi jednotlivé kantóny podľa počtu obyvateľov a poistencov v kantóne.

Každá osoba s pobytom vo Švajčiarsku je povinná mať uzatvorené zdravotné poistenie. Zákon o zdravotnom poistení umožňuje poistencom zníženie zdravotného poistného (Prämienverbilligung). Na posúdenie nároku sa do úvahy berie vaša osobná, rodinná ekonomická situácia za posledné zdaňované obdobie a časť z výpočtu berie do úvahy aj vaše aktíva, čiže majetok.

Cudzinci s povolením na pobyt L a B majú možnosť podať žiadosť na príslušnom úrade, buď priamo v kantonálnom Úrade sociálnych vecí (SVA – Sozialversicherungsanstalt) alebo na obecnom úrade (Gemeinde), oddelenie AHV/IV. K zníženiu zdravotného poistného je potrebné predložiť viacero dokumentov.

Napríklad v kantóne Graubünden sú to nasledovné dokumenty:

  • Vyplnená žiadosť „Zníženie zdravotného poistného“,
  • potvrdenie od poisťovne o výške mesačného poistného za daný rok,
  • kópia preukazu vydaného migračným úradom – povolenie k pobytu,
  • výplatné pásky od zamestnávateľa za posledných 6 mesiacov,
  • dokladovanie poberania sociálnych dávok, napr. nemocenských, nezamestnaneckých al. z úrazového poistenia,
  • potvrdenie, podpis a pečiatka od zamestnávateľa o správnosti údajov ohľadom zárobku,
  • potvrdenie od mestského/obecného úradu o čase prihlásenia k pobytu.

V prípade, že si chcete overiť, či máte nárok na zníženie zdravotného poistenia, kontaktujte príslušný úrad vo vašom kantóne bydliska alebo kontaktujte priamo mňa a ja sa na váš prípad pozriem.

Comments

Comments are closed.

Poistenie pre celú rodinu

Stojím pri vás

Od služieb po poradenstvo.
Kontaktujte ma!

Tomas Kralik

VS Constulting
Ida- Sträuli- Strasse 39
8409 Winterthur

Kontaktné informácie

E-mail: info[zav.]tomaskralik.ch

Kontaktujte ma!

+41 (0)78 219 24 42

Pracovný čas
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00